نیما حسنخانینیما حسنخانی

وکیل پایه یک دادگستری

توضیحات :

مهارت
 • امور خانواده
  50%
 • امور کیفری
  50%
 • امور حقوقی
  50%
 • امور ثبتی
  %

اشتراک گذاری

آدرس :

یسبسیب
نظر شما در مورد این وکیل/موسسه